Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

zapomnijoregulach
15:27
2877 3a6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
zapomnijoregulach
15:19
0032 c584
mamcia
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
zapomnijoregulach
15:13
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaszyszaak szyszaak

November 15 2013

zapomnijoregulach
16:23
5260 1d36
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:23
7939 6495
Reposted fromot-byt ot-byt viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:21
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:21
0285 7817
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:21
0500 53ba
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:21
Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie.
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:20
9226 d573
ogrzewać się Twoim sercem i zawsze nazywać je domem.
Reposted fromperseweracje perseweracje viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:20
Zależało mi na kimś, kto będzie moją kotwicą, wiesz? [...] Kto będzie dzwonił dzień w dzień z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pobiegnie w środku nocy do apteki, gdy zachoruję. Będzie tęsknił, jak wyjadę. I kochał, bez względu na wszystko.
— Jodi Picoult - Tam, gdzie ty.
zapomnijoregulach
16:19
5966 a2b7
Reposted fromcaraseen caraseen viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:19
7887 4ed2
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamefir mefir
zapomnijoregulach
16:19
Mogłabym jeszcze leżeć na Twojej klacie, słuchając bijącego serca dla mnie i co chwilę spoglądać w Twoje oczy, i usta, na których pojawia się uśmiech, gdy nasze spojrzenia się spotykają.
— all good things come to an end
Reposted frommefir mefir
zapomnijoregulach
16:18
9493 0865
Reposted fromcalifornia-love california-love
zapomnijoregulach
16:18
zapomnijoregulach
16:17
Jeśli chodzi natomiast o ludzi to powiem tak: nie wierzę ludziom, ale wierzę w ludzi. Nie we wszystkich, oczywiście. Wierzę w garstkę, zawsze. Bo czy można wierzyć w cały ocean jak zna się jedynie kilometr plaży? Nie można.
— @dezynwoltura, oto dowód że piszesz mądrze... tylko rzadko
Reposted fromLuukka Luukka viablu blu
zapomnijoregulach
16:17
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viacalifornia-love california-love
zapomnijoregulach
16:17
dziękuję wszystkim zbiegom okoliczności.
Reposted fromawaken awaken viablu blu
zapomnijoregulach
16:17
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromadriannak adriannak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl